Kontakt

Kph Trycksaksbolaget

Befintlig beställning, fakturering eller betalning

Telefon: 018-781 81 00, e-post: tryck@kph.se

Frågor angående beställningssidan
E-post: support@kph.se

www.kph.se

Diabetesförbundet
Telefon växel:
 08-564 821 00
Länk till kontaktsida

www.diabetes.se